อินเฮริแทนซ์ อวสานตำนานเอรากอน Christopher Paolini

ISBN:

Published:

Paperback

975 pages


Description

อินเฮริแทนซ์ อวสานตำนานเอรากอน  by  Christopher Paolini

อินเฮริแทนซ์ อวสานตำนานเอรากอน by Christopher Paolini
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 975 pages | ISBN: | 6.33 Mb

เมือไมนานมานีเอง เอรากอน ผูสังหารเงา คนขีมังกร เปนเพียงเดกหนุมชาวนาจนๆ คนหนึง ในขณะที ซาเฟียรา มังกรของเขากเปนเพียงไขสีฟาอยูในปา แตบัดนีชะตากรรมของอารยธรรมทังมวลตกเปนภาระอยูบนบาของทังสองชวงเวลาแหงการฝึกฝนและการสูรบอันยาวนานหลายเดือนนำมาซึMoreเมื่อไม่นานมานี้เอง เอรากอน ผู้สังหารเงา คนขี่มังกร เป็นเพียงเด็กหนุ่มชาวนาจนๆ คนหนึ่ง ในขณะที่ ซาเฟียรา มังกรของเขาก็เป็นเพียงไข่สีฟ้าอยู่ในป่า แต่บัดนี้ชะตากรรมของอารยธรรมทั้งมวลตกเป็นภาระอยู่บนบ่าของทั้งสองช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนและการสู้รบอันยาวนานหลายเดือนนำมาซึ่งชัยชนะและความหวัง แต่ก็ยังนำความสูญเสียจนหัวใจแทบแหลกสลายมาให้ด้วย แต่ถึงกระนั้นการสู้รบที่แท้จริงยังคงอยู่ข้างหน้า นั่นคือเอรากอนกับซาเฟียราจะต้องเผชิญหน้ากับ กัลบาทอริกซ์ เมื่อเวลานั้นมาถึง ทั้งสองจะต้องแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้ เพราะหากทั้งสองทำไม่ได้ก็จะไม่มีใครที่ทำได้อีกแล้ว และจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองให้แก้มือด้วยคนขี่มังกรกับมังกรของเขาได้ก้าวไปไกลเกินกว่าใครจะกล้าจินตนาการถึงก็จริงอยู่ แต่ทั้งคู่จะสามารถโค่นอำนาจจอมกษัตริย์และฟื้นฟูความยุติธรรมสู่อาลาเกเซียขึ้นมาอีกครั้งได้หรือไม่?

และถึงหากทำได้ ทั้งสองจะต้องสูญเสียอะไรเป็นการแลกเปลี่ยน? นี่คือบทสรุปแห่ง ตำนานนักสู้คู่มังกร ผลงานขายดีทั่วโลกของ คริสโตเฟอร์ เปาลินี ที่จะตรึงใจและประทับใจผู้อ่านไปอีกนานหลังจากอ่านหน้าสุดท้ายจบEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อินเฮริแทนซ์ อวสานตำนานเอรากอน":


ubihealth-project.eu

©2011-2015 | DMCA | Contact us